Register Forgot

ป้ายกำกับ ฟาร์มเลี้ยงไก่ชน_กำนันวิเชียร_ตันศิริ

thumb
ฟาร์มเลี้ยงไก่ชน กำนันวิเชียร ตันศิริ
กำนันวิเชียร ตันศิริ บุคคลตัวอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนในการเพาะขยายพันธุ์ไก่ชน ผลักดันให้ชุมชนหันมาเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม โดยมาซื้อ หรือขอรับพ่อพันธุ..
1